Här finner Du några av våra

ledarträningsträningsprogram

Ledarskap och delegering
Utveckling av grupp och ledare
Kraft att förändra
Förändringsledare
Samtal och konflikthantering
Innan chefsskapet
Tiden som vän
Motiverande ledarskap
För dig som idag är chef
Fler förslag och idéer

Effkå Information AB