Psykologsamtal
Jag, Christina Johnsson, är legitimerad psykolog och har Sveriges Psykologförbunds specialistbehörighet inom området arbetspsykologi.
 Medlem i Sveriges Psykologförbund.
Jag har ca 20 års erfarenhet av att möta människor som drabbats av kriser, blivit utsatta för rån, våld och hot, människor som känner sig nedstämda, har oro och ångest, fobier, alkoholproblem eller har problem i arbetslivet.

 

Jag kan hjälpa Dig
Med personlig utveckling
Vid stress och utbrändhet
När Du känner oro och ångest
Vid relationsproblem
När Du känner Dig nedstämd och deprimerad
Vid problem med låg självkänsla
Om Du behöver en samtalspartner

 

De individuella behandlingar jag erbjuder är följande
Stödsamtal  -i en viss avgränsad problemsituation
Krissamtal  –när något hänt akut och orsakat ett kristillstånd
Konsultation/rådgivning –råd och tips för att komma fram till bra
beslut i viktiga frågor 
Korttidsterapi  -genom begränsat antal samtal fokusera på och bearbeta
ett specifikt problem

 

Mitt arbetssätt bygger på psykodynamisk teori med kognitiva inslag.
Jag anpassar sättet att arbeta utifrån individens situation, behov och önskemål.
För att psykologsamtalen skall bli givande är det viktigt att Du och jag passar ihop.
Detta stämmer vi av under den första kontakten och om den känns bra så kommer vi överens om tid och omfattning.
Psykologsamtalen omfattar vanligen 45-90 minuter/tillfälle och sker under tystnadsplikt.
Vid behov kompletteras samtalen med kontakt per telefon eller e-post.

 


Effkå Information AB