Effkå Information AB
Vi har under 20 år arbetat med att träna och utveckla medarbetare, chefer, grupper, företagskultur och organisation med syftet att utveckla och stärka konkurrenskraften.

Vårt fokus är och har alltid varit att skapa mervärde, leverera det vi lovat, vara lyhörda för våra uppdragsgivares behov och idéer samt att bidra med erfarenhet och kompetens.
Vi vet att människor lär på olika sätt. Ofta använder vi därför upplevelsebaserad inlärning.

Vår pedagogik är jordnära och praktiskt träningsinriktad. Vi växlar mellan korta teoripass, grupparbeten, rollspel, individuella reflexioner, erfarenhetsutbyte och redovisningar.
Vi utgår alltid ifrån de verkliga förutsättningar och utmaningar som våra deltagare står inför.


Vårt arbetsfält kan beskrivas i nedanstående fyra kärnområden

Våra konsulter är seniorkonsulter med lång erfarenhet av såväl eget chefsarbete som arbete i konsultroll.

Allt detta ser vi som en garanti för att våra träningar blir en lönsam investering med en stärkt konkurrenskraft och en säker framtid – för dig själv, för dina medarbetare och för din organisation.
Välkommen till Effkå Information AB


Effkå Information AB