Vi tror på företagsanpassning för att vi alla är olika och unika
Varje organisation är en unik mix med egen identitet, egna behov och egen kultur som behöver ses över, utvecklas och förnyas.
Eftersom behoven är unika säljer vi inte färdigförpackade lösningar
Vi designar insatsen utifrån din organisations specifika förutsättningar och behov.

En fördel med företagsanpassade insatser är att det ger oss möjlighet att arbeta med exempel från er verklighet och vardag. Den gör också att vi kan arbeta med såväl individens som organisationens behov och mål.

Vår samverkansmodell
Tillsammans bollar vi idéer, planerar och fastställer behov. Samarbetet kan vara i ett steg eller i samtliga steg i samverkansmodellen. Tillsammans tar vi fram förslag på tränings- / utvecklingsprogram som vi Effkå Information AB sedan levererar och genomför.

 

 


Effkå Information AB