Ledarskap och delegering
 

Målgrupp

Chefer och ledare som vill utvecklas, inspireras och använda ständig kompetensutveckling och
kunskap om gruppers olika utvecklingsnivåer i sitt dagliga arbete med individer och team.

Kurslängd
• Kursen omfattar 1 dag ( 0830-1730) + 2 uppföljningar.

Utbildningsform
Seminarium med teori, grupparbete, reflexion och diskussion

Kursinnehåll
• Självtest ledarskap
• Ledarskapets utveckling
• Olika ledarmodeller
• Kompetensutvecklande ledarskap, delegering
• Identifiering av ledarstilar och mognadsnivåer
• Egen ledarprofil, reflexion med utvecklingsförslag
• Gruppens olika utvecklingsnivåer
• Anpassning av ledarskapet till gruppens mognadsnivå
• Praktisk tillämpning med hemarbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen

Uppföljning
• Uppföljning 1 sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning under 6 månader från kursstart.


Effkå Information AB