Fler förslag och idéer
Personlig coach
En spännande möjlighet för Dig som vill ha utmaningar och utveckling. Sker genom individuella samtal med en coach.

Aktiv ledningsgrupp
Lär verkligen känna medlemmarnas styrkor, svagheter och personligheter. Klarlägg spelregler, identifiera framgångsfaktorer för gruppens arbetssätt och samarbete. Vad kan gruppen göra för att bli ett starkt team.

Rekrytering med intervjuteknik
Ger verktyg för ett effektivt rekryteringsarbete. Planering, genomförande, urval, utformning av frågor utifrån en kravprofil, Intervjubedömning samt återkoppling till intervjusamtal.

Coaching
Ger den praktiska träningen och de kunskaper som behövs för att använda coaching som en del i det dagliga ledarskapet.

Ny som chef
är den ideala utvecklingen för den som nyligen tillträtt eller snart kommer att tillträda sin första chefsroll. Ger grundläggande träning i chefsrollen.

Leda och utveckla team
En bra plattform med värdefulla och användbara verktyg för den som vill skapa och utveckla sitt TEAM, dvs skapa Tillit- Engagemang – Ansvar – Mål

Sammansvetsningen
På en Ö i närheten av Vaxholm arrangerar vi aktiva och kreativa konferenser för stora och små grupper. Vi paddlar ca 1,5 tim i enmans-/tvåmanskajaker eller storkanot från Skärgårdens kanotcenter i Vaxholm ut till vår Ö. Vid övernattning nyttjas våra stora Moskoselkåtor och våra igloos.

 


Effkå Information AB