För Dig som idag är chef

Syfte, mål :
Att ge inspiration, impulser och idéer till förändring för Dig som vill vidareutveckla Din butik, Dina
medarbetare och Dig själv.

Omfattning:
Kursen omfattar 6 dagar (1+1+1+1+1+1+2 uppföljningar) med ca 3 veckor mellan varje
seminarium.

Före kursstart:
Kursledare kontaktar Din chef ca två veckor före kursstart.
Din chef genomför personligt samtal med kursdeltagaren.
Personlig analys besvaras.

Innehåll:
- Rollen som chef
- Värderingar och varumärke
- Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare
- Att genomföra olika typer av samtal
- Ledningsgruppsarbete, mötesteknik och information
- Att leda genom andra
- Säljande presentationer
- Förändringsarbete
- Swot-analys genomförs på eget ansvarsområde(Hemarbetsuppgift)
- Utvecklingssamtal med egen chef (Hemarbetsuppgift)
- Formulering av egen ett-årig utvecklingsplan, samt ett-årig handlingsplan
för egen arbetsplats.. (Hemarbetsuppgift)

Uppföljning
• Uppföljning 1sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning under 6 månader från kursstart.

.

 


Effkå Information AB