Motiverande ledarskap
Chefer och ledare som vill utvecklas, inspireras och använda mål, motivation och återkoppling
(feedback) som praktiska verktyg i sitt ledarskap.

Kurslängd
• Kursen omfattar 1 dag ( 0830-1730) + 2 uppföljningar.

Utbildningsform
Seminarium med teori, grupparbete, reflexion och diskussion


Kursinnehåll
• Olika typer av motivation
• Strategi för ökad motivation
• Ledarskap och motivation
• Mål, mening, inspiration och motivation
• Målformulering, uppföljning och utvärdering
• Feedback som motiverande verktyg
• Motivera Dina medarbetare och Ditt team
• Praktisk tillämpning med hemarbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen

Uppföljning
• Uppföljning 1sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning


Effkå Information AB