Tiden som vän
Chefer och ledare som vill utvecklas, prioritera och använda sin tid på ett resultatskapande och
medvetet sätt .

Kurslängd
• Kursen omfattar 1 dag ( 0830-1730) + 2 uppföljningar.

Utbildningsform
Seminarium med teori, grupparbete, reflexion och diskussion

Kursinnehåll:
• Hur använder jag min tid
• Effektivitet och prioritering
• Självtest med arbetsuppgifter
• Stress och stresshantering
• Mental träning
• Prioriteringsövning
• Strategi för förändring
• Praktisk tillämpning med hemarbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen

Uppföljning
• Uppföljning 1sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning


Effkå Information AB