Innan chefsskapet
Målgrupp

För Dig som vill utvecklas och på sikt arbeta som chef / ledare.

Syfte och mål
Ökad medvetenhet om medarbetarrollen, ansvar och förväntningarna på Dig som medarbetare
Målet är att Du som medarbetare skall få verktyg och idéer för att påverka och positivt
utveckla Din och Dina nära medarbetares arbetsglädje, kundservice och arbetssituation.

Omfattning
Kursen omfattar 1 + 1 dag+ 2 uppföljningar.

Före kursstart:
Kursledare kontaktar Din chef ca två veckor före kursstart. Chef genomför personligt samtal med
kursdeltagaren.
Personlig analys besvaras.

Innehåll

- Rollen som medarbetare / krav och möjligheter. - Medarbetarskap och personlig utveckling
- Min syn på mig själv och andra
- Kartläggning av egna drivkrafter
- Hur hantera människors likheter och olikheter
- Att lyssna och tala
- Gruppens kraft och dynamik
- Personligt samtal med kursledare vid uppföljning
- Personlig analys (Hemarbetsuppgift)
- Utvecklingssamtal med egen chef (Hemarbetsuppgift)
- Formulering av Personlig utvecklingsplan

Uppföljning
• Uppföljning 1sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning under 6 månader från kursstart.


Effkå Information AB