Samtal och konflikthantering
Chefer och ledare som - vill utvecklas, inspireras och använda samtal och konflikthantering som
praktiska verktyg i sitt dagliga ledarskap.

Kurslängd
• Kursen omfattar 1 dag ( 0830-1730) + 2 uppföljningar.

Utbildningsform
Seminarium med teori, grupparbete, reflexion och diskussion

Kursinnehåll
• Förväntningar och chefens roll
• Varför uppstår konflikter
• Olika typer av konflikter
• Konflikthanteringsstilar
• Hantering av konfliktsituationer
• Ett lyckat samtal
• Olika typer av samtal
• Träning av olika samtalssituationer
• Praktisk tillämpning med hemarbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen

Uppföljning
• Uppföljning 1sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning


Effkå Information AB