Förändringsledare
Målgrupp

Chefer och ledare som vill utvecklas, inspireras och tillämpa förändringsarbetet som
ett praktiskt verktyg i sitt ledarskap.

Kurslängd
• Kursen omfattar 1 dag ( 0830-1730) + 2 uppföljningar.

Utbildningsform
Seminarium med teori, grupparbete, reflexion och diskussion

Kursinnehåll
• Att ständigt förändra och förnya
• Rollen som förändringsledare
• Praktiska gruppövningar
• En praktisk modell för förändringsarbete
• Hur hantera mänskliga reaktioner vid förändringsarbete
• Information och förändring
• Praktisk tillämpning med hemarbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen

Uppföljning
• Uppföljning 1 sker ca 1 mån efter kurs och uppföljning 2 sker ca efter 3 mån.
• Kursledaren står till kursdeltagarens förfogande för personlig telefonrådgivning


Effkå Information AB